Guru dan Staff SD

M.F. Intan Maharani, S.Pd.

N I P : 0035180705
Jabatan : Kepala Sekolah

Know Me ๐Ÿ™‚

Hartati Surbakti, S.Hut.

N I P : 0030190704
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Theresia Pakaya, S.Pd.

N I P : 0757010720
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Tinawati, S.Pd.

N I P : 0015011192
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Nurdiana Tampubolon, S.Pd.

N I P : 0740010719
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Mariawati

N I P : 0133160614
Jabatan : Helper

Know Me ๐Ÿ™‚

Evaulina Purba

N I P : 0151020914
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Indah Ginting, S.Si.

N I P : 0011010190
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Setia Insani T, S.pd

N I P : 0626220615
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Julianus Roy Roiner, S.Pd.

N I P : 0761010720
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Rico Simpati, S.Kom.

N I P : 0713010718
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Indrawati

N I P : 0118080114
Jabatan : Helper

Know Me ๐Ÿ™‚

Alex Sutanto Wijaya, S.E.

NIP : 0717010718
Jabatan : Guru

Shinta Dewati, S.Psi, M.A.

N I P : 0754181119
Jabatan : Bimbingan Konseling

Agustina Purba, S.Pd.

N I P : 0731081018
Jabatan : Guru

Ninuk Meiyurina, S.Th.

N I P : 0737010719
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Poppy Linda Nasution, S.Pd

N I P : 0010030889
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Meyria Panjaitan

N I P : 0736010719
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Yenny Irawati, S.T.

N I P : 0084160712
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Ginanjar, S.S

N I P : 0103150713
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Enertus Anin, S.Pd.

N I P : 0762010720
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Zonna Ratih Yuniar

N I P : 0627220615
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Natalia, S.E.

N I P : 0752100919
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Al Prima Yance Siregar, S.pd

N I P : 0152030914
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Roma Tuahta Sembiring, S.Pd.

N I P : 0759010720
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Nataria Naibaho, S.Pd

N I P : 0625220615
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Juliartha Tri Dewi, M.Pd.

NIP : 0755011219
Jabatan : Guru

Safitri Indrianti, S.E.

N I P : 0758010720
Jabatan : Guru

Yuliana, A.Md.Pd.

N I P : 0002010173
Jabatan : Guru

Know Me ๐Ÿ™‚

Ginawati, S.E.

N I P : 0743010719
Jabatan : Tata Usaha