Guru SD
Tunas Harapan

M.F. Intan Maharani, S.Pd.
N I P : 0035180705
Jabatan : Kepala Sekolah

Hartati Surbakti, S.Hut.
N I P : 0030190704
Jabatan : Guru

Ginanjar, S.S
N I P : 0103150713
Jabatan : Guru

Poppy Linda Nasution, S.Pd
N I P : 0010030889
Jabatan : Guru

Christin Florencia, S.Pd.

N I P : 780010722
Jabatan : Guru

Prilian Finete Lawalata, S.Psi.
N I P : 777010721
Jabatan : Guru

Tinawati, S.Pd.
N I P : 0015011192
Jabatan : Guru

Yenny Irawati, S.T.
N I P : 0084160712
Jabatan : Guru

Nurdiana Tampubolon, S.Pd.
N I P : 0740010719
Jabatan : Guru

Natasya Winda Pramesti, S.Pd.
N I P : 781010722
Jabatan : Guru

Mariawati
N I P : 0133160614
Jabatan : Helper

Enertus Anin, S.Pd.
N I P : 0762010720
Jabatan : Guru

Evaulina Purba, S.Pd.
N I P : 0151020914
Jabatan : Guru

Sifra Paramma, S.Pd.
N I P : 782010722
Jabatan : Guru

Indah Ginting, S.Si.
N I P : 0011010190
Jabatan : Guru

Yulius Erasmus Seru, S.Pd..
N I P : 783010722
Jabatan : Guru

Setia Insani T, S.pd
N I P : 0626220615
Jabatan : Guru

Al Prima Yance Siregar, S.pd
N I P : 0152030914
Jabatan : Guru

Julianus Roy Roiner, S.Pd.
N I P : 0761010720
Jabatan : Guru

Roma Tuahta Sembiring, S.Pd.
N I P : 0759010720
Jabatan : Guru

Riska Jenishari Agion, S.Pd.
N I P : 774010721
Jabatan : Guru

Nataria Naibaho, S.Pd
N I P : 0625220615
Jabatan : Guru

Alex Sutanto Wijaya, S.E.
NIP : 0717010718
Jabatan : Guru

Juliartha Tri Dewi, M.Pd.
NIP : 0755011219
Jabatan : Guru

Ginawati, S.E.
N I P : 0743010719
Jabatan : Tata Usaha

Indrawati, A.Md.
N I P : 0118080114
Jabatan : Helper

Daniel Yosafat
Jabatan : Guru